szeptember 16, 2022 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelt Lakosok!

A lakossági családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezményesen elszámolt többlet földgáz mennyiség jogszerű igénybevételéhez 2022. szeptember 10-től a jegyzőtől lehet kérni hatósági bizonyítványt az ingatlanon lévő önálló lakás rendeltetési egységek számáról. (lásd: 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet)

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 önálló rendeltetésű lakás található.

Az önálló rendeltetési egység külön-külön rendelkezik az alábbi helyiségekkel:

  1. a) lakószoba, amely természetes megvilágítással, szellőzéssel gázfűtéssel rendelkezik,
  2. b) legalább 8 m2 hasznos alapterületű,
  3. c) a 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén legalább egy lakószoba hasznos alapterülete eléri a 16 m2-t. Közös légtérű lakás esetén a lakószoba méretébe nem számítottam be a főző és étkező funkciót szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterületét.
  4. d) minden helyiségben biztosított a szellőzés és természetes megvilágítás.
  5. Az ingatlanban nincs jövedelemszerzésre irányuló munkavégzés.

 

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

„Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Jogosulatlan igénybevétel esetén az elszámolt földgázmennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el a szolgáltató.

A kérelem nyomtatvány nyitvatartási időben a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalnál és Szajla/Bükkszék/Terpes Községházán szerezhető be.

 

 

 

Vígh Lászlóné sk.
jegyző

Written by admin.terpes